GRØNNE KLIMAPROJEKTER

DER GØR EN STOR FORSKEL

VANDKRAFT

Projektaktiviteten forbedrer strømforsyningen med ren, vedvarende vandkraft, samtidig med at den bidrager til den regionale / lokale økonomiske udvikling. Denne vedvarende og renere energikilde vil også have et vigtigt bidrag til miljømæssig bæredygtighed ved at reducere kuldioxidemissioner, som ellers ville forekomme i fravær af projektet.

Projektaktiviteten reducerer emissionerne af drivhusgasser ved at undgå elproduktion fra fossile brændselsanlæg, der er forbundet med nettet.

Projektet vil generere 300 nye job i regionen. Social udvikling Beskæftigelsesmulighederne vil øges i det område, hvor projektet er placeret, til konstruktion samt løbende drift og vedligeholdelse af anlæggene.

Det vil bidrage til bedre arbejdsvilkår og vil derfor øge indtægtsfordelingen og køb af el til lokalbe¬folkningen. Det vil også skabe nye økonomiske muligheder for regionen, forbedre forholdene for elforsyning og de økonomiske ressourcer fra den offentlige administration i byen.

SOL-ENERGI I INDIEN

Dette Gold Standard-certificerede program distribuerer solvandvarmere (SWH). 

Projektlederen er Nuetech Solar, en af ​​de største producenter af SWH i Indien. Distributionen af ​​SWH kræver konstant oplysningskampagner og uddannelse af mennesker, der ofte ikke stoler på ikke-elektriske løsninger.

Indien er begavet med rigelige solressourcer. Dog bruger 90% af byens beboere i det vestlige Indien elektricitet til opvarmning af vand. Dette tegner sig for 20% til 30% af elforbruget, hvilket medfører en enorm økonomisk byrde for familierne og udsender store mængder kuldioxid. I et land med omkring 300 klare solskinsdage om året udgør afhængighed af elektricitet fra fossile brændstoffer et stort spild af energi.

SWH bruges ikke meget på grund af de lave elpriser, sammenlignet med de billige omkostninger ved elektriske vandvarmere. Distributionen af ​​SWH kræver konstant oplysningskampagner og uddannelse af mennesker, der ofte ikke stoler på ikke-elektriske løsninger.

Vi deltager kun i UN eller Gold Standard godkendte projekter, som lever op til UN.krediterede krav. Hvert år laves der en opgørelse af godkendt revisionsfirma, som vertificere det antal tons CO2 der er anvendt af virksomhederne op imod det antal OurClimate har neutraliseret.